V Evropi je več držav z nemško govorečimi prebivalci, zato je prevajanje v nemščino pogosto iskano. Prevajalske agencije imajo danes veliko dela, saj se vedno več podjetij odloča za čez mejno poslovanje. Ko se odločajo za ta korak, je potrebno vse gradivo o storitvah ali izdelkih prevesti za tuje kupce. Raziskave so pokazale, da se več ljudi dejansko odloči za nakup v spletnih trgovinah, če trgovina nudi izdelke v njihovem lastnem jeziku, čeprav znajo še kak drug tuj jezik. Kupcu približate izdelek ali storitev, če ju predstavite v njihovem jeziku, zato je možnost za nakup večja, kot če bi jo prodajali v njim tujem jeziku.

Prevajanje v nemščino izvajajo prevajalci za nemški jezik, običajno pa prevedena besedila pregledajo tudi naravni govorci, ki odpravijo morebitne stilske ali pomenske napake. Hitrost in kakovostno izvedene storitve prevajanja sta običajno odločilna pri ustvarjanju dobrega imena določene prevajalske agencije. Ker je področij poznavanja jezika preveč, da bi posamezen prevajalec poznal vse, so v prevajalskih agencijah poznavalci posameznih področij, ki dodobra poznajo terminologijo strokovnega jezika in tako zagotavljajo najbolj točne prevode, brez pomenskih vrzeli.

Prevajalska agencija Euro Translate, ki jo lahko najdete na www.prevajanje.net zagotavlja, da bo prevajanje v nemščino izvedeno hitro in kvalitetno rezultati pa bodo brez napak. Poleg prevajalskih storitev lahko pri njih naročite tudi lektorske storitve, naročite simultanega ali konsekutivnega tolmača, ali si privoščite pomoč pri tehničnem oblikovanju besedil. Z ekskluzivno pogodbo vam bodo na voljo tudi zunaj delovnega časa ter vam ponudili dodatne popuste in ugodnosti.

  • Share/Bookmark

Komu je namenjeno simultano prevajanje

12.03.2014 | Komentiranje onemogočeno

Kadar govorimo o prevajanju, pomislimo na več možnosti. Kaj pravzaprav prevajanje je? Prevajanje je sprememba besedila, teksta, govora ali posnetka, torej nekega zapisa na kateremkoli področju iz enega jezika v drug jezik, pri tem je treba biti dosleden, previden in natančen, saj lahko nekateri pomeni kakšne besede v enem jeziku pomeni popolnoma drugo kot to, kar je govorec/pisec mislil.

Kaj je simultano prevajanje?
Simultano pomeni hkratno, istočasno, torej gre za dva ali več procesov hkrati. To pomeni, da prevajalec posluša govorca, hkrati pa z nekaj sekundnim zamikom prevede besedilo govorcu ali tretji osebi nazaj v zahtevan/njegov primarni jezik. Praktično to pomeni, da ena oseba govori v določenem jeziku, to prevajalec spremeni/prevede v drug jezik in preko slušalk ali drugega medija prenese to tretji osebi. Kaj je za to potrebno? V osnovi medij, da govorec sprejme prevod prevajalca. Če je mogoče, je lahko prevajalec tudi v drugi sobi, vsekakor pa ni nič narobe, če sta oba v istem prostoru.

Največkrat se tega poslužujejo v sodni praksi, na sodiščih, zaslišanjih, kjer so vpleteni tuji državljani, ki ne poznajo jezika tiste države in obratno, ko država zaslišuje osebo, ki govori v drugem jeziku in je za nesporno obravnavo potreben strokoven prevod. Velikokrat je simultano prevajanje uporabljeno tudi v primerih priseljencev in azilantov, ki ne znajo jezika države, v katero pridejo. Zelo zaželeno je simultano prevajanje tudi v poslovnem svetu, kjer se združujejo podjetniki različnih držav, saj je za dobro poslovanje nujno tudi dobro komuniciranje z dveh ali več strani. Neizbežno je tudi v političnem svetu, na mednarodnih srečanjih in konferencah, kjer je na kupu veliko število politikov iz celega sveta in praktično nemogoče je, da bi vsak vedel več jezikov ali celo vse in bi se lahko sami sporazumevali. Večkrat lahko vidimo prenos teh srečanj in sej po televiziji in vidimo, da posamezni politiki nosijo slušalke, kjer slišijo glas prevajalca in tako lahko sledijo temi pogovora. Tam se verjetno poslužujejo osnovnih tujih jezikov, ampak v izjemni primerih, ko tuj politik ne zna nobenega od teh, je vse prevedeno tudi v njegov materni jezik.

Simultano prevajanje je torej v mnogih primerih nujno potrebno, pogosto pa je le dobrodošla rešitev za težave pri komunikaciji, zato so storitve takšnega prevajanja iskane in cenjene. S prevajanjem, tolmačenjem in lektoriranjem se ukvarja veliko prevajalskih agencij, ki jih najdemo na spletnih straneh, kot je to npr. tudi spletna stran www.prevajanje.si, kjer ponujajo številne jezike, v katerih vam omogočajo vse te storitve. Na strani je zapisan tudi cenik in vsi jeziki, v katerih vam nudijo simultano prevajanje.

  • Share/Bookmark

Pri prevajanju splošnih besedil gre za prevajanje vsakdanjih tekstov, katere ne moremo uvrstit v pravne, zgodovinske, ali katere koli druge tekste. Splošna besedila so recimo tista katera se najdejo v novicah … Na prvi pogled zdi se da je prevajanje splošnih besedil najbolj enostavno področje prevajanja, čeprav bi prevajalci imeli vrsto argumentov ki bi zanikali to trditev… Tako kot pri ostalih vrstah besedil, tako tudi pri splošnih besedil, prevajalec mora imeti znanje o netipičnih konstrukcijah. Mogoče je celo težje prevajati splošna besedila kot kar na primer besedila iz ekonomije, ker se živi jezik spreminja hitrejše kot recimo pravni ali pa ekonomski jezik….

  • Share/Bookmark

Zagotovo ste vsaj enkrat v življenju rabili sodnega tolmača, ko ste se, recimo, prijavljali za študij v tujini. Zagotovo vam ni bilo všeč ko ste za en papir prevoda mogli plačat več kot trikratni znesek “navadnega” prevoda. Zakaj sodno tolmačenje toliko stane?
Pojdimo od osnove – izobrazbe. Sodni tolmač ni le navadni prevajalec, ki se je naučil ciljni jezik in prevaja splošna besedila. Po dokončanem študiju, bodoči sodni tolmači potrebujejo še vrsto licenc in opravljenih pravnih/državnih izpitov, da bi lahko dobili naziv sodni tolmač ter da bi lahko imeli haaški apostille (žig za overjanje dokumentov). Ampak, ni dovolj le odločitev, da boste postali sodni tolmač. Preden začnete z nadaljnjo izobrazbo za izbrani poklic, morate imeti narejenih nekaj tisoč strani prevoda. Zdi se lahko, mar ne? Vsi prevodi kandidata za sodnega tolmača, morajo biti potrjeni s strani komisije. V komisiji so ponavadi pravnik in dva že obstoječa sodna tolmača za izbrani jezik. Zaradi odgovornosti, ki jih delo sodnega tolmača prinaša, potrebno je da tisti, ki se odloči za to smer prevajanja, ima vse tipe besedil v “malem prstu”. Torej, “navadnega” in sodnega prevajalca ločijo leta izobrazbe, dela in učenja. Naslednjič, ko boste rabili sodno overjen dokument, spomnite se, da se je vaš tolmač šolal okrog 10. let, da bi vam prevedel le en list papirja in da bi njegov podpis bil mednarodno veljaven. To je približno enako kot študij medicine…

  • Share/Bookmark

Konsekutivno prevajanje/tolmačenje? Naj vam razložimo za kaj gre!

Gre za sopomenko konsekutivnega oziroma konferenčnega tolmačenja. Pomeni pa sprotno prevajanje govorjene besede. Pravzaprav pomeni konsekutivno prevajanje, prevajanje s časovnim zamikom – to pomeni, da govorec po nekaj izgovorjenih stavkih počaka tolmača, da prevede širši publiki, kaj je bilo povedano. Med samim poslušanjem si lahko prevajalec oziroma tolmač zapisuje ključne besede, kar mu potem pomaga tudi čim bolj natančno prevesti povedanega. Glede na to, da gre za sprotno prevajanje govorjenega besedila z majhnim časovnim zamikom, se uporablja predvsem na kakšnih političnih posvetih, poslovnih srečanjih, mednarodnih konferencah in v podobnih situacijah, ko se morajo različno govoreči govorci sporazumevati v realnem času. To pomeni ob morebitnih sklepanjih pravno veljavnih sporazumov, poslovnih dogovorov in podobno. Torej, tovrstno obliko prevajanja izberemo v primeru, ko imamo na voljo dovolj časa in lahko govornik počaka nekaj trenutkov na prevod tolmača. S stališča prevajalca, je pravzaprav ali gre za tolmačenje oziroma prevajanje, saj mora le ta izjemno dobro poznati oba govorjena jezika, torej jezik v katerega prevaja, kot tudi jezik govorca. Prav tako mora prevajalec obvladati prevajanje v obe smeri. Če malce primerjamo prevajanje in tolmačenje, pridemo do zaključka, da je tolmačenje vsekakor veliko bolj stresno in odgovorno kot prevajanje. Isto velja tudi za konsekutivno prevajanje, katero je podobno kot tolmačenje in s tega vidika bolj stresno. Zakaj? Zato, ker mora biti prevajalec hiter, odziven, saj morajo njegovi možgani v zelo kratkem času sprocesirat dokaj obsežno količino informacij in to tudi prevedeno posredovati naprej. Vsekakor pa sta tako tolmačenje kot tudi prevajanje enako zahtevna, saj v obeh primerih potrebujete zadostno znanje, kot tudi izkušnje, prav tako pa k temu sodi tudi ustrezno strokovno izpopolnjevanje ter redno obnavljanje tujih jezikov.

Torej, v kolikor vam je do sedaj pojem konsekutivno prevajanje delal preglavice in niste vedeli kaj pomeni, smo sedaj vse skupaj razjasnili, tako, da okoli tega ni več dileme.

  • Share/Bookmark

Sicer je skoraj nemogoče, da bi bil komu ta izraz tuj, pa vseeno. Vse je mogoče in nikoli ne veš kdaj te tudi kaj takega doleti. Saj veste narobe svet in to. Pa pustimo šalo na stran. Kaj je prevajanje? Prevajanje pomeni spreminjanje določenega besedila iz tujega jezika v ciljni jezik, pri čemer je seveda potrebno uporabljati ustrezno strokovno terminologijo in pravilno slovnico. Zahtevana znanja in izkušnje pri prevajanju določenega projekta so predvsem odvisne od zahtevnosti slednjega. Se pravi, v kolikor je potreben prevod kakšne strokovne literature, potem je za to vsekakor potrebno najeti kakšnega usposobljenega prevajalca z leti izkušenj in kakovostno izdelavo. Stvar je malce drugačna pri kakšnih splošnih prevodih, prevodih, ki niso toliko pomembni in pri katerih niso začrtane neke stroge smernice. Govorimo predvsem o prevodu kakšnih filmov, serij in ostale nestrokovne literature pri kateri lahko malce pustite domišljiji prosto pot in ustvarjate po občutku. Takšne prevode lahko opravlja tudi kakšen študent ali oseba, ki sicer po poklicu ni prevajalec, ji pa prevajanje leži in je dobra na tem področju. Slednji nudijo navadno tudi cenovno ugodnejše storitve, kar je sicer sorazmerno z zahtevnostjo besedila. Tako lahko pri zahtevnejših besedilih pričakujete tudi cenovno višje storitve, saj gre konec koncev za višjo kakovost izdelave. Tudi sami se lahko preizkusite v prevajanju v kolikor ste mnenja, da imate posluh za tuje jezike in kakšnega tudi obvladate. Vendar pa se zavedajte nečesa – prevajanje ne pomeni samo goli prevod besede za besedo, ampak več kot to. Za to zgolj dobro poznavanje jezika največkrat ni dovolj.

Skratka to je to – to je prevajanje! Verjamemo, da ste bili s tem pojmom že seznanjeni, vsekakor pa upamo, da smo vaše znanje še malce o vsem tem tudi nadgradili!

  • Share/Bookmark

Vsak ima v otroštvu vizijo, kaj bo počel, ko bo zrastel. Za prevajalstvo se sicer opredeli izredno malo otrok, drugače pa je že v osnovni šoli, ko se mladostniki prvič spoznajo s tujimi jeziki. Lepota besed izraženih v tujih jezikih mnoge premami in v njih žari želja po poklicu prevajalca. Po končani devet letni osnovni šoli morajo bodoči prevajalci obiskovati še eno izmed srednjih šol ali gimnazij. Pred vpisom na fakulteto je potrebno uspešno opraviti zrelostni izpit – maturo in se preko zadostnega števila točk vpisati na željeno smer študija.

V Sloveniji obstaja izobraževanje za poklic prevajalec in sicer se izvaja v okviru prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani Medjezikovno posredovanje. Študentje te smeri tekom študija osvojijo znanje iz slovenščine, angleščine in enega tujega jezika ter so tako pripravljeni na prevajanje. Največ bodočih prevajalcev pa se odloči za študij enega izmed svetovnih jezikov, ki jih ponujata Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Večjo paleto jezikov je možno izbirati v Ljubljani, a tudi v Mariboru ne razpolagajo z majhnim številom.

Številnim mladim se poraja vprašanje kateri jezik izbrati. Številni so mnenja, da je najpomembnejši faktor pri izbiri všečnost jezika ter seveda predhodna znanja iz tega jezika. Mnogi pa razmišljajo drugače. V času težkih gospodarskih razmer je težko najti zaposlitev. V prihodnosti se bo vse več trgovalo s Kitajsko, Indijo in Japonsko, zaradi česar bodo tudi potrebe po prevajalcih po jezikih teh dežel vse večja. Tako ne preseneča, da je ene izmed najvišjih omejitev vpisa ravno na študiju japonologije. Spet drugi pa posežejo tudi po zelo eksotičnih jezikih, saj je na teh področjih prevajalcev malo.

Po uspešno opravljenih izpitih in zagovoru diplome sledi iskanje zaposlitve. Možnosti za zaposlitev je kar nekaj, saj prevajalce potrebujejo tako v prevajalskih podjetjih kot v javnih in zasebnih družbah, ki poslujejo s tujino. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pa so prevajalci vse bolj iskani. Posebna možnost zaposlitve pa je tudi samozaposlitev.

Več o poklicu prevajalca si lahko preberete v članku Postanite uspešen prevajalec.

  • Share/Bookmark

Prevajanje je pomembno področje z veliko priložnostmi za tiste, ki si želijo dobre kariere. Mednarodni odnosi in mednarodno poslovanje sta dva izmed razlogov za hiter razvoj prevajalskih storitev širom sveta.

Vsakdo, ki si želi prevajalske kariere mora biti pripravljen na veliko trdega dela in hitro bo dosegel želene učinke v vedno rastoči industriji prevajanja. Za dobrega prevajalca je pomembno poglobljeno poznavanje izvornega jezika (jezika iz katerega poteka prevajanje) in tudi ciljnega jezika (jezika, v katerega prevajamo). Poleg jezika je pomembno tudi poznavanje kulture, navad, običajev, saj prav vse vpliva na dejanski pomen sporočanja in način prevajanja.

Prevajalec skoraj mora imeti formalno izobrazbo v določenem jeziku in imeti dobre jezikovne izkušnje na tem področju. Pri odločanju za prevajalsko kariero je možnih več poti, lahko se zaposlite v prevajalski agenciji ali pa delujete kot samostojni prevajalec. Samostojno prevajanje vam bo omogočalo, da si izgradite rezime in pridobite dovolj izkušenj na tem področju. Mnogo prevajalcev se odloči za samostojno pot, ker so tako bolj dinamični, neodvisni in lahko delajo od kjerkoli (od doma, iz tujine, …). Pri izgradnji kariere pomaga, če se prevajalec usmeri v določeno področje prevajanja in postane strokovnjak za to področje (medicina, tehnika, pravo, kultura, …). Tako si lahko zagotovi dovolj dela na tem prevajalskem področju in postane pravi strokovnjak. Mnogo tehnoloških podjetij išče visoko usposobljene prevajalce tehničnih besedil, ki imajo znatno poznavanje terminologije in znanja tehnologije.

Poleg prevajanja splošnih in posebnih besedil, si lahko kariero izboljšate tako, da postanete sodno zapriseženi prevajalec, kar vas kvalificira za prevajanje uradnih in pravnih besedil. S tem certifikatom vas bodo poiskali tudi tisti, ki potrebujejo sodno overjene strokovne prevode in prevode vsakršnih uradnih besedil, kjer ni prostora za napake in nedoslednosti. S tem si boste razširili področje prevajanja in zagotovili večje možnosti za delo.

V začetku je dobro če se osredotočite na dva jezika in šele po nekaj letih prevajanja, ko postanete strokovnjak razmišljate o prevajanju katerega drugega jezika. Pomembno je, da najprej do podrobnosti osvojite jezik, ki ga prevajate in šele nato lotite drugih jezikov.

Srčno upam, da so vam nasveti koristili ali vas spodbudili, da se odločite za kariero prevajalca. Vabim vas, da delite svoja mnenja in komentarje.

  • Share/Bookmark

Prevajanje diplomskih nalog

21.01.2013 | Komentiranje onemogočeno

Največ ljudi se v teh časih s potrebo po profesionalnem prevodu sreča pri zahtevanem prevodu povzetka diplomske naloge. Seveda to ni delo za amaterje, saj je diplomska naloga uradno delo, ki prikazuje znanje, ki smo ga nabrali tekom našega celotnega šolanja. Ravno zato je potrebno temeljito premisliti komu bomo prevajanje povzetka zaupali, še posebej če je naša tema zelo specifična in tudi sam povzetek vsebuje veliko strokovnih izrazov, ki jih amaterski prevajalci verjetno ne bodo ustrezno prevedli. Kadar je beseda namreč zamenjana z neustrezno sopomenko v tujem jeziku lahko namreč to popolnoma spremeni pomen celotnega besedila, kar pri diplomski nalogi ne pomeni le manjše napake.

S prevajanjem povzetkov diplomskih nalog se ukvarjajo tako prevajalske agencije kot posamezniki, kot že rečeno pa mora naša izbira temeljiti na preverjeni točnosti in strokovnosti izbranega prevajalca. Najbolje je, da pobrskamo po starih diplomskih nalogah naše smeri, kjer bomo videli kvaliteto narejenih prevodov in na takšen način tudi lažje izbrali svojega prevajalca. Če namreč v prebranem prevodu že sami opazimo napake (večina študentov namreč pozna strokovne izraze za svojo študijsko smer v izbranem jeziku), odločitev za takega »strokovnjaka« verjetno ni najbolj modra.

Takšni kratki prevodi so najpogosteje opravljeni hitro, večinoma v dnevu ali dveh, vendar je vseeno dobro čas, ki ga bo prevajalec potreboval za izdelavo prej preveriti. Prav tako so različne tudi cene, zato je dobro prevajalca prej o tem tudi natančno povprašati. Najbolje je, da mu najprej pošljete besedilo, ki mora biti prevedeno, saj bo le na podlagi zahtevnosti lahko določil točno ceno. Pa še to: nekateri prevajalci z nerednimi strankami sodelujejo le na podlagi plačanega predračuna, tako da je pametno preveriti tudi potek samega delovnega procesa, da ne boste čakali na prevod cel teden, medtem ko prevajalec zaradi neplačane storitve z delom še niti začel ni.

  • Share/Bookmark

Kaj sploh je tolmačenje? Marsikdo ga namreč zamenjuje s prevajanjem, vendar pri besedi prevajanje navadno mislimo na prevajanje pisnih izdelkov. Tolmačenje je, v nasprotju s prevajanjem, govorno oz. ustno prevajanje. Poznamo tri vrste tolmačenja, in sicer simultano ter konsekutivno tolmačenje ter šepetani prevod.

Pri simultanem tolmačenju tolmač le z nekaj sekundnim zamikom prevaja govorca, saj je od njega navadno ločen, torej sedi v posebni kabini, govorca posluša preko slušalk in njegov govor hkrati še prevaja preko mikrofona ostalim slušateljem. Simultani tolmači najpogosteje tolmačijo iz tujega v svoj materni jezik. Se pa pri simultanem tolmačenju pojavlja tudi tako imenovano »relais« tolmačenje, kjer tolmač zaradi neznanja govorčevega jezika prevaja kar drugega tolmača. Takšno tolmačenje se uporablja, ko govorca ne razume večje število slušateljev, ki pa hkrati govorijo tudi različne jezike. Tako lahko vsak od slušateljev posluša govor v svojem materinem jeziku oz. v tistem tujem jeziku, ki mu je »najbližje«.

Za razliko od simultanega tolmačenja, tolmač pri konsekutivnem tolmačenju govorca prevaja šele, ko je le-ta prenehal z govorjenjem. Govorec in tolmač torej ne govorita hkrati temveč izmenično, pri čemer pa si tolmač dela zapiske in ne sedi ločeno od govorca temveč ob govorcu samem. Ta vrsta tolmačenja se najpogosteje uporablja, kadar govorec v svojem jeziku predava skupini, ki govori en skupen jezik – govorec je torej edini, ki ga nihče v skupini slušateljev ne razume, vsi slušatelji pa dobro razumejo en skupen jezik.

Ne smemo pa pozabiti niti na šepetani prevod, ki je v svojem bistvu simultana različica tolmačenja, le da tolmač od govorca in slušateljev ni ločen, temveč sedi neposredno ob poslušalcu in mu simultano prevaja govorca s šepetanjem v uho. Ta vrsta prevoda se uporablja, ko so slušatelji, ki govorčevega jezika ne razumejo, v manjšem številu in je takšno tolmačenje najlažje in najhitrejše, brez dodajanja nepotrebne tehnične opreme.

Kaj sploh je tolmačenje? Marsikdo ga namreč zamenjuje s prevajanjem, vendar pri besedi prevajanje navadno mislimo na prevajanje pisnih izdelkov. Tolmačenje je, v nasprotju s prevajanjem, govorno oz. ustno prevajanje. Poznamo tri vrste tolmačenja, in sicer simultano ter konsekutivno tolmačenje ter šepetani prevod.Pri simultanem tolmačenju tolmač le z nekaj sekundnim zamikom prevaja govorca, saj je od njega navadno ločen, torej sedi v posebni kabini, govorca posluša preko slušalk in njegov govor hkrati še prevaja preko mikrofona ostalim slušateljem. Simultani tolmači najpogosteje tolmačijo iz tujega v svoj materni jezik. Se pa pri simultanem tolmačenju pojavlja tudi tako imenovano »relais« tolmačenje, kjer tolmač zaradi neznanja govorčevega jezika prevaja kar drugega tolmača. Takšno tolmačenje se uporablja, ko govorca ne razume večje število slušateljev, ki pa hkrati govorijo tudi različne jezike. Tako lahko vsak od slušateljev posluša govor v svojem materinem jeziku oz. v tistem tujem jeziku, ki mu je »najbližje«.Za razliko od simultanega tolmačenja, tolmač pri konsekutivnem tolmačenju govorca prevaja šele, ko je le-ta prenehal z govorjenjem. Govorec in tolmač torej ne govorita hkrati temveč izmenično, pri čemer pa si tolmač dela zapiske in ne sedi ločeno od govorca temveč ob govorcu samem. Ta vrsta tolmačenja se najpogosteje uporablja, kadar govorec v svojem jeziku predava skupini, ki govori en skupen jezik – govorec je torej edini, ki ga nihče v skupini slušateljev ne razume, vsi slušatelji pa dobro razumejo en skupen jezik.Ne smemo pa pozabiti niti na šepetani prevod, ki je v svojem bistvu simultana različica tolmačenja, le da tolmač od govorca in slušateljev ni ločen, temveč sedi neposredno ob poslušalcu in mu simultano prevaja govorca s šepetanjem v uho. Ta vrsta prevoda se uporablja, ko so slušatelji, ki govorčevega jezika ne razumejo, v manjšem številu in je takšno tolmačenje najlažje in najhitrejše, brez dodajanja nepotrebne tehnične opreme.

  • Share/Bookmark